LEDIGE STILLINGER

JOBBE HOS OSS? HER FINNER DU LEDIGE STILLINGER

Harstad Mek. Verksted AS er et heleid datterselskap av Harstad Skipsindustri AS og er landsdelens største serviceanlegg for maritim næring. Vår portefølje består bl.a av  fartøy fra havbruk, offshore, fiskeri, passasjer og handel. Virksomheten drives i dag på 2 anlegg i Harstad. Anleggene består av 4 slippanlegg – hvorav 2 er overbygd. Vi har  Nord-Norges største tørrdokk, god krankapasitet, samt  gode kai-/og fortøyningsforhold. Selskapet har pr i dag ca 100  ansatte og har en årlig omsetning på ca 140 mill kr.

Bedriften er ISO 9001:2015 -sertifisert.

Vi har nå følgende ledige stillinger.

TIl å lede vår virksomhet i en spennende utvikling søker vi

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Stillingen innebærer totalt forretningsansvar overfor selskapets styre.

Virksomheten har vært i jevn positiv utvikling over mange år med gode resultater.  Vi vil ha en offensiv strategi for utvikling av vår markedsposisjon og vårt omdømme. Vi har en faglig stolt kultur i bedriften.

Du må ha erfaring fra utvikling- og endringsprosesser, og kunne dokumentere handlekraft og evne til å skjære gjennom og stå i endringsprosessene til de er gjennomførte.

Som toppleder forventer vi at du er pådriver for all utvikling internt i virksomheten, og at du samtidig evner å etablere relasjoner med eksterne miljøer og kunder for å sikre lønnsom utvikling over tid.

Vi vil vektlegge følgende kompetanseområder;

 • Ledererfaring fra bransjen eller lignende prosjektorganisasjoner
 • Teknisk kompetanse
 • Salg og markedsføring
 • God innsikt i bedriftsøkonomi og prosjektøkonomi
 • Dedikert forhold til Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Dine lederegenskaper vil veie tungt, og vi vil særlig fokusere på;

 • Fokus på drift og produktivitet
 • Utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å opptre samlende
 • Videreutvikling og implementering av selskapets strategi
 • Ytterligere styrking av selskapets markedsposisjon og omdømme

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med styreleder Sigmund Sørensen på telefon 901 13 903 eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist er 28.04.2019

 

 

 

HMS / KS-leder

 

Nåværende leder for HMS og Kvalitetssystem går av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

Dette er en utfordrende, allsidig og viktig stilling i vårt selskap.

Stillingen inngår i bedriftens ledergruppe.  

 

HMS/KS-leder rapporterer til Adm. Direktør og har følgende ansvarsområder:

 • følge opp og delta i utvikling av rutiner og andre aktiviteter knyttet til HMS/KS, spesielt i forhold til ISO-krav og bedriftens retningslinjer
 • implementering og kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS/KS –system
 • påse at virksomheten hele tiden arbeider i henhold til gjeldene myndighets- og kundekrav
 • oppfølging av årlige HMS-planer
 • bidra i arbeid med opplæring og kompetanseheving
 • delta aktivt i risikovurderinger og vernerunder
 • forberede og oppfølging av saker til bedriftens AMU
 • sikre at vårt industrivern opererer iht. krav og plan

 

Ønskede kvalifikasjoner for vår nye HMS/KS-leder:

 • høyere utdannelse
 • helst arbeidserfaring fra tilsvarende virksomhet
 • gode samarbeidsegenskaper og en positiv innstilling
 • behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • fleksibel

Vi kan tilby:

 • ordnede arbeidsforhold i et hektisk, trivelig og godt arbeidsmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og motiverte kolleger
 • et selskap i positiv utvikling som satser for fremtiden
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • gode forsikrings-/ og pensjonsordninger

 

Nærmere opplysninger fås ved henvelse til Adm. Dir Peter Slump, tlf  948 69 391/

e-post; peter@harstad-mek.no ,

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til HR-leder Siv P Ystebø på

siv@harstad-mek.no,  senest innen 05.05.2019